Visita á mina de Skouries (Halkidiki)

A message of solidarity to communities fighting the Skouries Mine (Halkidiki)

A pasada semana, persoas da nosa Rede visitaron Megali Panagia, unha localidade de Halkidiki na Macedonia grega, moi próxima á mina de Skouries. Halkidiki, o terceiro destino turístico de Grecia, vese agora ameazado con este proxecto de 317 quilómetros cadrados de concesións mineiras que inclúen explotacións subterráneas, e a nova mina a ceo aberto en Skouries, que planea crear segundo á empresa un cráter de 700 metros de diámetro, mais que probablemente será moito máis grande.

IMG_20151226_115513700

Esta mina contou desde o primeiro momento coa oposición da poboación poboación local, das organizacións ambientais e cos informes negativos de organizacións científicas independentes. Porén, esta oposición foi brutalmente reprimida e os informes científicos ignorados. Mentres tanto, producíronse diversos procesos tramposos e escuros de transmisión de dereitos mineiros, exencións ilegais de impostos, construcións de estradas privadas a cargo do estado, etc.

Neste momento, a empresa empezou xa a súa actividade en distintos puntos da zona, con utilización de explosivos e escavacións, construción de balsas e instalación da maquinaria que precisan para levar a cabo o seu proxecto. Está prevista a liberación de enormes cantidades de po cargado con produtos tóxicos (metais pesados, arsénico e cianuro) que, proxectados para o aire a 700 metros de altitude, inevitablemente van caer cara atrás en terras agrícolas e en aldeas veciñas. Coa construción dunha enorme balsa de lodos vaise poñer en perigo a maior reserva de auga da zona contida no Kakkavos, e en definitiva o futuro sustentable da rexión.

Os compañeiros e compañeiras de Megali Panagia acompañáronnos a ver a desfeita. Imposible non conmoverse ao ver o fermosísimo bosque virxe de faias e carballos con esas enormes feridas.

Imposible non sentir dor ao “meternos nos zapatos” desas persoas que levan xa 10 anos loitando e agora ven como unha empresa de fóra planea aniquilar o seu futuro destruíndo toda a zona cunha actividade tan perniciosa.

Impresionounos ver a cantidade de madeira talada e amontoada nas beiras dos camiños. Esa madeira, propiedade indiscutible da poboación da zona, pasou directamente a mans da empresa, que vai aumentar os seus ingresos ca súa venta.

Visitamos tamén o local onde se reúne o colectivo de oposición á mina, e participamos nun programa da súa radio, intercambiando impresións acerca de como se levou a cabo a loita nun lugar e no outro.

As persoas que se opoñen á mina en Megali Panagia informáronnos de que é agora precisamente, cando goberna Siryza, partido que abandeirou a loita contra a mina de Halkidiki, cando a súa loita está a verse máis comprometida e o proxecto mineiro está a avanzar máis a correr. Consideraron un grande erro delegar a loita nas organizacións políticas, e consideran que o importante é manter a loita continuada e directa do pobo.

Desde ContraMINAcción queremos expresar con toda a nosa forza a nosa solidariedade coa loita do pobo grego contra o extractivismo, e moi en particular cos compañeiros e compañeiras de Megali Panagia e coa súa dor polo que alí está sucedendo.

Máis imaxes aquí

Words and photos from YLNM members ContraMINAccion. 

Over the Christmas holidays members of the Plataforma pola defensa de Corcoesto e Bergantiños travelled to Megali Panagia, a town from Halkidiki in Greek Macedonia, very close to the Skouries mine.

Halkidiki, the third most popular tourist destination in Greece, is now threatened by a project involving 317 sq km of mining concessions, underground workings and a new opencast mine in Skouries. According to the company, creating the Skouries mine alone involves digging a crater 700 meters in diameter, although it will probably be much larger.

P1110902

Local communities and environmental organisations have opposed this mining project from the outset, backed up by negative reports by independent scientific organizations. However, this opposition has been brutally repressed and scientific reports ignored. Meanwhile, many murky transactions over mining rights, illegal tax breaks, private road construction borne by the State, and so on, have taken place.

Today, the company has already begun its activities in various parts of the area, with use of explosives and excavations, raft building and installation of the necessary equipment to carry out their project. The mine’s construction phase will project huge amounts of dust, loaded with toxic substances (heavy metals, arsenic and cyanide) up to 700 meters into the air. This toxic dust will inevitably fall back down onto agricultural land and into surrounding villages. By building a huge raft of mud will also endanger the largest reservoir of water that serves the area in Kakkavos, and ultimately the sustainable future of the region.

P1110900

Our colleagues from Megali Panagia escorted us to see the destruction. It was impossible not to be moved when seeing the most beautiful virgin forest of beech and oak with those enormous wounds. Impossible not to feel pain when we “step into the shoes” of those people who have already spent 10 years fighting and nowsee how a foreign company will annihilate their future, destroying the whole area with such a pernicious activity.
P1110919We were amazed to see the amount of wood felled and heaped on roadsides. That wood, undisputedly owned by local people, went straight to the company, which will increase its own revenues by selling it on.

P1110903

We also visited the place where the group opposed to the mine meets and participated in one of their radio programs, exchanging views on how the fight against mining has been carried out in their place and ours.

People who oppose the mine in Megali Panagia informed us that it is precisely now, when the Siryza Party that led the fight against Halkidiki’s mine governs, that the mining project is moving ahead faster and their struggle must become more committed. They regard delegating the struggle against mining to in political organizations as a big mistake and believe that what matters is to keep the direct and continuous struggle of the people going.

From the Plataforma pola defensa de Corcoesto e Bergantiños, now stronger than ever, we want to show our solidarity with the struggle of the Greek people against extractivism, and particularly with our colleagues from Megali Panagia and with their sorrow at what is happening there.

Corcoesto, January 4th, 2016

More images here. 

Related Posts

La Península Ibérica: una gran mina a cielo abierto
Froxán: Galician ICCA Community Launches Mining Awareness Educational Materials
Three Questionable Spanish Mining Projects
Sentencia firme anula la Autorización Ambiental Unificada (AAU) de la mina de Riotinto en Huelva (España)
Impulso a nueva red de alerta sobre la minería de litio en Portugal
Atalaya Mining knocked back in Huelva, weakened in Galicia, sent tumbling in London
Declaration: 14 Iberian People’s Platforms Unite Against ‘Voracious, Predatory’ Mining
Webinar: Going Beyond Extractivism in Europe. 27th March.
Organizaciones de España y Portugal estrechan lazos para denunciar estragos de la minería destructiva de toda la Península Ibérica
14 Plataformas de España y Portugal se reunieron en febrero para analizar los “Impactos de la Minería en la Península Ibérica” -Declaración Final del IV Encuentro de ContraMINAcción
Global Solidarity from Spain and Portugal with Brasil: crime by the mining company Vale in Brumadinho should not happen again
Solidariedade global no IV Encontro de ContraMINAcción: crimes como o da mineradora Vale em Brumadinho não devem voltar a acontecer
Ecologistas en Acción reports that Cobre las Cruces is lying about the damage caused by the mining accident in Sevilla, Spain
En Sevilla, España: Denuncian cuarto derrumbe en la Mina Cobre las Cruces
IN PHOTOS: INDIGENOUS AND TRADITIONAL FISHERS GATHER FOR FESTIVAL OF NORTHERN FISHERIES
Spanish anti-mining platforms united against mining and speculation
El Parlamento Europeo insta a investigar sobre la vulneración generalizada de directivas europeas en las minas de San Finx
‘Ties are strengthened’: Spanish campaigners unite around Atalaya Mining’s London AGM
PRESS RELEASE: Spanish campaigners call Atalaya Mining to account
Huge demonstrations against mining in Galicia, Spain
Berkeley Energia uranium mining project in Spain ‒ the EU’s only new uranium mine?
Extractive colonialism in Europe: the case of Greece #Skouries
El Camino de Santiago: resistance to new copper mining near UNESCO World Heritage walking route
Save Pont Valley: Local residents take direct action against new opencast coal mine
Slow Death in Siberia

Slow Death in Siberia

Press Release: Slow Death in Siberia
Resource Sufficiency: Moving beyond the gospel of eco-efficiency
Fidelma O’Kane – Earth Keeper

Fidelma O’Kane – Earth Keeper

 • Written on: 03 May 2018
 • Posted under: Videos
Our Earth Our Future: To Mine or to Mind?

Our Earth Our Future: To Mine or to Mind?

 • Written on: 03 May 2018
 • Posted under: Videos
Leave the gold in the hills: international solidarity flows to community resisting mining in Northern Ireland
Mencherep, Siberia: An incredible victory in an unlikely place
Pont Valley: Bust of Secretary of State unveiled to protest lack of action on opencast coal
Take Action: 10,000 native trees for Froxán
County Durham, UK: Protesters scale trees in sub-zero temperatures in bid to stop new opencast coal mine
Resistance against mining growing in Galicia, Spain
Näätämö River restoration project receives major new support, Finland
Press Release: Frontline defenders travel to London to counter Mines and Money conference between 25-30 November
The secret of your smartphone

The secret of your smartphone

 • Written on: 22 November 2017
 • Posted under: Videos
Panorama Mine: Mapping French mining projects
Members of YLNM have expressed their solidarity with Jesús Cruz, a member of Stop Uranio from Spain
For the Right to Resist !!! International Solidarity with blogger and Stop Uranio Activist from Salamanca, Spain
Take Action: Support Galician YLNM members’ campaign to investigate the San Finx mine
EL CAMPO CHARRO EN LUCHA POR LA INTENCIÓN DE UNA MULTINACIONAL AUSTRALIANA DE ABRIR UNA MINA DE URANIO A CIELO ABIERTO
Calling Australian Allies: Help Stop Uranio halt a uranium mine in Salamanca, Spain
Trun: Bulgarian town backs gold mining ban in referendum
Eldorado Gold’s Unspoken Legal Problems in Greece
“Druridge Bay is not theirs to take, but ours to keep.”
In Photos: Solidarity in action at rally to stop Druridge Bay coal mine
We stand in solidarity: South African and UK communities unite to reject plans for Druridge Bay open-cast coal mine
Open Letter: South African communities ask UK planners to reject new open-cast coal mine
Call to action: Support campaigners who shut down the UK’s largest coal mine!
The European Parliament insists on a cyanide ban in mining
More than 100 organizations around the world say no to mega-mining in French Guiana
Movie-like intimidation and obstruction tactics at Certej in Romania
Resistance, exchange, (post)extractivism: YLNM Coordinators meet in Galicia- in photos
Agua, tierra, derechos y alternativas

Agua, tierra, derechos y alternativas

Un comité de expertos internacionales visitó el entorno de San Finx
YLNM joins ContraMINAcción to celebrate third Meeting on Impacts of Mining, in Galicia
Gold-digging with investor-state lawsuits: Canadian mining corporation sues to force Romanians to accept toxic Roşia Montană goldmine
Selkie: Restoring land, water and hope in the Finnish Boreal
The Sami’s Näätämö River Revival: Hope in the midst of Finland’s extractive tsunami
#AxeDrax: Campaigners unite for climate justice against coal and bioenergy-fueled deforestation
REPORT: The New Colonialism: Britain’s scramble for Africa’s energy and mineral resources
‘Responsible Extractives Summit’: Sick Joke or Serious Indictment of Industry?
Mining, Murder and a British Millionaire: Protestors stand in solidarity with South African communities opposing mining
#StandWithAmadiba

#StandWithAmadiba

 • Written on: 11 May 2016
 • Posted under: Videos
Attack to Common Woodland in Galicia

Attack to Common Woodland in Galicia

Sløtface: Anti-mining Activist Punk Rockers

Sløtface: Anti-mining Activist Punk Rockers

 • Written on: 28 April 2016
 • Posted under: Videos
New Forest ‘Land Grab’ Act Passes in Finnish Parliament
Take Action to prevent the destruction of Sami Forest Lands in Finland
Finland: State Forestry Company About to Seize Control of Sámi Indigenous Key Old Growth Forests
How to define “responsible mining”? A critical review of a French initiative by EWB Extractive systems
‘People of Artvin are against mining because their way of life is threatened’
Romanian civil society wins key victory against proposed gold mine
Police teargas locals protesting new gold mines in Artvin, Turkey
No coal, no fracking: end fossil fuel production on UK soil by 2020!
Máis minas contaminantes para Galicia: alerta social
Ditch coal now! The global destruction caused by the UK’s coal power generation
Call for Abstracts and Invitation to Workshop – An Interdisciplinary Approach to the Negative Impacts of Mining
Ditch Coal

Ditch Coal

At the Coalface: Ten more years of UK coal burning a lifetime on the ground
Tesouro de Corcoesto

Tesouro de Corcoesto

 • Written on: 15 January 2016
 • Posted under: Videos
A message of solidarity to communities fighting the Skouries Mine (Halkidiki)
Romanian village blocks Canadian firm from mining for gold
Yes to Life and Climate Justice, No to Mining and Climate Catastrophe! (EN/FR)
Empty promises: G20 subsidies to oil, gas and coal production
Petition: Tackle the deadly trade in conflict minerals!

Petition: Tackle the deadly trade in conflict minerals!

 • Written on: 14 October 2015
 • Posted under: Campaigns
UK: Community opponents of planned Field House coal mine buoyed by international solidarity
Coal Map of Europe

Coal Map of Europe

Armenian Villagers Up In Arms Against New Mining Project
Lignite – Power Source of the Past?

Lignite – Power Source of the Past?

 • Written on: 11 September 2015
 • Posted under: Videos
Our Resistance, Our Hope: Unity Statement of the International People’s Conference on Mining
Stopping Eldorado Gold – Mining struggle in Greece
The end of an affair! Gabriel to sue Romania over Rosia Montana via an ISDS case
Achievements of the Global Day Against Mega Mining
Strengthening anti-mining ties in southern Europe
22 July 2015 – Global Day of Action Against Mega Mining- DÍA MUNDIAL CONTRA LA MEGAMINERÍA
Invitation to FanFest and the Rosia Montana Forum
‘300 Cerattepeli’ stand against mining company
Fracking application rejected by Lancashire county council
Mining on Top Africa: London Summit Disrupted
Victory as Councillors take a stance against Welsh opencast coal mining
Africa-UK Civil Society Letter to the Mining on Top Africa: London Summit
PRESS RELEASE: African Civil Society Challenges London Mining Conference
UK Coal Far From Dead: Bradley Coal Mine approved despite community resistance.
Sámi People and allies force Irish mining company out of their territory
I Couldn’t Believe My Eyes

I Couldn’t Believe My Eyes

 • Written on: 08 April 2015
 • Posted under: Videos
In Pictures – Yes to Life No to Mining raises the voice of African civil society against the extractives
Let them eat carbon! The corporate plan to cook Africa in its own fossil fuels
African civil society and global allies challenge Chatham House conference on ‘Extractive Industries in Africa’
Divestment, in Solidarity: NAPE Uganda reach out to London’s divestment campaigners
CONDEMNED: Russian Coal Mining and Shor Displacements

CONDEMNED: Russian Coal Mining and Shor Displacements

 • Written on: 05 February 2015
 • Posted under: Videos
In Solidarity – En Solidaridad

In Solidarity – En Solidaridad

 • Written on: 11 December 2014
 • Posted under: Videos
Mining An Imminent Threat to Local and Indigenous Communities of European North
Communities of Falkirk Join Together To Resist Extreme Energy Initiatives
Local Communities Resist Gold Mining in Corcoesto, Galicia

One Reader Comment

Start a Conversation. Share Words of Solidarity.

This website is about building a movement. We can only build a movement when we connect with one another. We invite you to do just that…

Your email address will not be published. Required fields are marked *